Lenna

Lenna

Kanaag-kaddng keliru dengan Google kerana ada persamaan antara Google Site, Blogspot dan Google+ Page. Kita sebagai pengguna agak terkejar untuk mengetahui semua perkara baru daripada Google.

8 мая 2016 в 15:47
Ответов нет